MI UNOSIMO PROMJENU

Razvijamo snažne timove!

SCRUM MASTER TRENING

Dvodnevni Scrum Master trening polaznicima pruža potpuno uranjanje u Agile principe i koncepte i prakse koje definišu Scrum framework.

Trening se izvodi u interaktivnom i kolaborativnom formatu sa elementima predavanja, diskusija u učionici, vježbi, simulacijskih igara i videa tokom cijelog trajanja nastave.

Naši konsultanti pristupaju individalno svakom klijentu pronalazeći najbolja rješenja koja će pomoći timu da razviju kvalitetno softversko rješenje.

Budite u toku

sa najnovijim vijestima od nas