MI UNOSIMO PROMJENU

Razvijamo snažne timove!

AGILNI PROJEKT MENADŽER

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) je jedan od najbrže rastućih certifikata u području upravljanja projektima. Sticanjem navedenog certifikata se demonstrira poznavanje agilnih principa i vještina primjene agilnih tehnika.

Tokom četvorodnevnog treninga polaznici će imati priliku slušati zanimljiva predavanja i učestvovati u interaktivnim vježbama te tako steći relevantna znanja koja će moći uspješno primijeniti u praksi. Takođe, pohađanjem kursa polaznici će dobiti certifikate o kompletiranom 21 času obuke, što je jedan od ključnih preduslova za prijavu polaganja PMI-ACP ispita.

Naši konsultanti pristupaju individalno svakom klijentu pronalazeći najbolja rješenja koja će pomoći timu da razviju kvalitetno softversko rješenje.

Budite u toku

sa najnovijim vijestima od nas